Over ons

Organisatie

Achter de schermen van de vereniging St. Paschalis Baylon is er een grote groep leiding en ouders actief om onze leden leuke activiteiten aan te bieden.
Om dit alles in goede banen te leiden voor de speltaken bestaat onze organisatie uit:

Groepsbestuur
Het groepsbestuur zorgt voor het dagelijks bestuur van de gehele vereniging.
Ons scoutingbestuur bestaat uit ouders van leden en leden die ooit bij de St. Paschalis begonnen zijn als lid bij één van de speltakken en daarna leiding zijn geworden of zijn geweest.
De St. Paschalis heeft daarom echter specifiek voor gekozen om 2 tot 3 ouders van de leden in het bestuur op te nemen.
Op deze manier wil zij onder andere een objectieve maatschappelijke organisatie zijn.
De gekozen bestuursleden kunnen alle functies in het bestuur vervullen, van algemeen lid tot secretaris, penningmeester of voorzitter.
Het bestuur komt ongeveer eens per 2 maanden samen en bespreekt daar de onderwerpen aangaande de gehele St. Paschalis, de continuïteit van de groep en de financiële situatie.

Huidige bestuursleden

Voorzitter: Martien Stokman

Secretaris: Mariska van Woensel

Penningmeester: Celadon Schotel

Materiaal: Koen Prins

Verhuur: Rutger Groenendijk

Het bestuur vergadert eens per 6 tot 8 weken. Heb je vragen aan het bestuur? Mail dan naarinfo@paschalisbaylon.nl